Bengimi's Blog [Just another Blogs de la Universitat de València weblog]

Aqueta assignatura, troncal de facultat, està especialment recomanada per als/les alumnes que volen iniciar-se en el coneixement d’una segona llengua, en aquest cas, el francés.

El coneixement previ d’aquesta llengua no és necessari per cursar aquesta matèria.

Si pels teus estudis anteriors ja has estudiat francés, el fet de cursar-la novament t’ajudarà a recuperar o mantenir una competència llingüística òptima; sempre en els nivells bàsics i inicials.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...